Enerji Verimliliği

Firmamız, 5627 Sayılı “ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU” çerçevesinde Özel ve Kamu Sektörlerinde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu faaliyetlerini yürütmektedir.

Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı oranda artmaktadır. Bu çerçevede; enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunn gerek sektörler bazında gerekse makro düzeyde azaltılması ulusal enerji politikamızın öncelikli ve önemli bileşenlerindendir.

--

Türkiye’de Enerji

 • Türkiye doğalgaz ve petrolde dışa bağımlı durumdadır. Doğalgaz ithalatının %62’sini Rusya’dan yapan Türkiye kullandığı petrolün de %90’ını ithal ediyor.
 • Türkiye’nin hidoelektrik enerji potansiyeli, dünya toplam potansiyelinin %1’i, Avrupa toplam potansiyelinin ise %16’sı civarındadır. Hidroelektrik potansiyelimizin %70’e yakın kısmı henüz değerlendirilememektedir.
 • Türkiye bor, toryum, hidrojen gibi alternatif enerji kaynaklarına sahip bir ülke olarak göze çarpmakta, teknolojik gelişmeler ise diğer alternatif enerji kaynakları arasında bu üçünü ön plana çıkarmaktadır.

Türkiye’de Enerji

 • Tesislerde enejinin bilincini geliştirerek, verimli enerji kullanımını teşvik etmek.
 • İşletme sahiplerini olası yasal yaptırımlardan korumak.
 • Yasaların vermiş olduğu teşvik ya da hibe imkanlarından işletme sahiplerini yaralandırmak
 • Endüstride metrekare başına ya da ürün başına tüketim miktarlarını azaltmak.
 • Binalarda ve Kamu Kurum ya da Kuruluşlarında metrekare başına tüketim miktarlarını azaltmak.

Temel Faaliyet Konularımız

 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Ön ve Detaylı Enerji Etüdü Hazırlanması
 • VAP (Verim Artırıcı Proje ) Hazırlanması
 • Projelendirme, Ölçme ve Raporlama Çalışmaları
 • Enerji tasarrufu amaçlı malzeme ya da cihaz satışı