Gülle Tekstil

Gülle Tekstil Kojenerasyon Tesisi Kazan Otomasyon kurulum sistemleri için çalışmalara başlamış bulunmaktayız.